Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Użytkowników : 11
Artykułów : 352
Odsłon : 93345

Gminny Dzien Dziecka w Gorzycach

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Trwaj prace zwizane z remontem ulic: Dziakowcw, 11 Listopada, wirki i Wigury oraz pl. E. Mieszczaskiego. Prace powinny zakoczy si w poowie sierpnia. Inwestycja to koszt prawie 800 tys. z. Na przebudow drg, gmina otrzymaa dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokoci 50% wartoci inwestycji. Zakres prac obejmuje: budow nawierzchni jezdni, chodnikw, cieek rowerowych, miejsc postojowych, odwodnie i oznakowa. Przy skwerze przy ul. 11 Listopada kocz si prace zwizane z uporzdkowaniem terenu. W ramach robt przycito drzewa i krzewy. Zainstalowane zostao ledowe owietlenie parkowe, postawiono aweczki i wybudowano chodniki.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Ponad 150 drzew i krzeww w mijajcym tygodniu posadzili mieszkacy gminy. Nowe drzewa i krzewy zakupia gmina. Na brzozy, graby, klony, jarzbiny i inne z budetu wydano ponad 4 tys. z. ? O nowe nasadzenia czsto wnioskuj radni i sotysi, dlatego kadego roku staramy si je uzupenia. Zaley nam, aby nasza gmina pikniaa, a nowe drzewa byy sadzone w miejscach, ktre bd wypeniay i dodaway uroku przestrzeni publicznej, dlatego sadzenie drzew z reguy odbywa si z pomoc architekta krajobrazu ? wyjania Leszek Surdy, wjt gminy Gorzyce. Nowe nasadzenia zyskay miejscowoci Gorzyce, Sokolniki, Zalesie Gorzyckie i Orliska. We wtorek w Zalesiu Gorzyckim drzewka wraz z sotys Anna Wicisk posadzili mieszkacy i rada soecka Zalesia.
? Po upor
zdkowaniu czci starorzecza, wyciciu chorych i uszkodzonych drzew, a take oczyszczeniu przez gmin zbiornikw wodnych, nasza miejscowo staje si adniejsza. Obecnie z funduszu soeckiego zakupilimy nowe aweczki, ktre ju zostay zamontowane, a w przyszym roku planujemy dalsze prace zwizane z oczyszczaniem starorzecza Trzeniwki i upikszaniem miejscowoci ? mwi Anna Wiciska, sotys Zalesia Gorzyckiego.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Wspania uroczysto 90 - lecia obchodzia wniedziel 21 maja Ochotnicza Stra Poarna wRozalinie. Wceremonii wrczenia iodznaczenia nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Spoeczny pod przewodnictwem Andrzeja Koodzieja wiceprzewodniczcego Rady Powiatu, udzia wzili przedstawiciele Powiatu: starosta tarnobrzeski Pawe Bartoszek, wicestarosta Krzysztof Pitra, czonek Zarzdu Powiatu Jerzy Sudo.Obchody rozpocz przemarsz pododdziaw zplacu stranicy do kaplicy w. Rozalii wRozalinie, gdzie wobecnoci mieszkacw powicono nowy sztandar. Dalsz cz obchodw zaplanowano na terenie jednostki, gdzie zaproszonych goci powita Prezes Adam Zieliski przybliajc rys historyczny OSP Rozalin.
By to wyjtkowy dzie dla jednostki. Zrk Posa na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, radnego Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego Wadysawa Stpnia, Dyrektora Zarzdu Wykonawczego OW ZOSP RP Druha Edwarda Szlichty, zastpcy Burmistrza MiG Nowa Dba Leszka Mirowskiego odebrano kluczyki do nowego wozu bojowego. Stranic zdobi te bdzie nowa figurka w. Floriana. Wbiciem pamitkowego gwodzia wsztandar itablic uhonorowano tych, ktrzy od lat wspieraj dziaalno OSP Rozalin. Najlepsze yczenia iwyrazy uznania zoy Prezesowi Zarzdu OSP Rozalin Adamowi Zieliskiemu starosta Pawe Bartoszek, wrczajc List Gratulacyjny.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Termin skadania wnioskw o dopaty bezporednie za rok 2017 wyduony do 31 maja.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Strona stosuje technologi cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information

Strona stosuje technologi cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information