Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Użytkowników : 12
Artykułów : 391
Odsłon : 107965

PSL zbiera podpisy pod apelem do Prezydenta

W pimie do szefw partii zarwno parlamentarnych jak i dziaajcych poza parlamentem, a take do szefw zwizkw zawodowych i organizacji pracodawcw Wadysaw Kosiniak-Kamysz podkreli, e wydarzenia ostatnich dni jednoznacznie dowodz, e partia rzdzca dy do podporzdkowania sobie wymiaru sprawiedliwoci.

Uchwalenie przez parlamentarzystw Prawa i Sprawiedliwoci ustaw o Krajowej Radzie Sdownictwa, ustroju sdw powszechnych, a wkrtce take o Sdzie Najwyszym, przekae nadzr nad caym wymiarem sprawiedliwoci Ministrowi Sprawiedliwoci.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

- Bezpieczestwo ikomfort ycia mieszkacw to dla nas aspekty kluczowe ? mwi starosta tarnobrzeski Pawe Bartoszek. - Za nami kolejne prace wane inwestycje, majce na celu ich popraw. Zakoczylimy realizacj II etapu zadania pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki ? Orliska wzakresie budowy chodnika wmiejscowoci Orliska.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. odbdzie si nabr wnioskw wramach Poddziaania ,,Wsparcie inwestycji wprzetwarzanie produktw rolnych, obrt nimi lub ich rozwj''. tym razem opomoc finansow mog ubiega si rolnicy, maonkowie rolnikw lub ich domownicy, ktrzy objci s ubezpieczeniem spoecznym rolnikw wpenym zakresie.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Od 1 lipca w Gorzycach funkcjonuje Centrum Medyczne

W budynku nalecym do gminy Gorzyce przy ul. Paskiej 1 zostao utworzone Centrum Medyczne. Dyury 24-godzinne bdzie peni dwuosobowy zesp. Cay skad pracownikw ? ratownikw medycznych ikierowcw liczy 12 osb. Ratownicy zCentrum bd udzielali pomocy na wezwanie.

- Ide stworzenia Centrum byo przede wszystkim skrcenie czasu dojazdu do najbardziej potrzebujcych. Czas potrzebny karetce jadcej zTarnobrzega do Gorzyc to okoo 20 min. Dziki na stae stacjonujcemu zespoowi ratownikw ? czas dojazdu do potrzebujcych wobrbie gminy, ale nie tylko bdzie owiele krtszy, ato pozwoli, szczeglnie wprzypadkach zagroenia ycia na szybsz interwencj medyczn ? podkrela Leszek Surdy, wjt Gorzyc.

Centrum Medyczne powstao przy wsppracy wadz gminy Gorzyce, Starosty Tarnobrzeskiego, dyrekcji Wojewdzkiego Szpitala im. Zofii zZamoyskich Tarnowskiej oraz dyrekcji Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego wMielcu, atake przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

145- lecie OSP Gorzyce

145-lecie istnienia witowaa Ochotnicza Stra Poarna wGorzycach. Gwne uroczystoci odbyy si wsobot 1 lipca. Ochotnicza Stra Poarna wGorzycach powstaa w1872 roku, jej zaoycielem by druh Adam Grzywacz. W tym roku mija 145. rocznica powoania gorzyckiej jednostki. Oficjalne obchody jubileuszu odbyy si wminion sobot ibyy okazj do odznaczenia najbardziej zasuonych druhw straakw. Podczas uroczystoci powicono wz straacki oraz dokonano symbolicznego otwarcia Centrum Medycznego.

Otwarcia uroczystoci dokona wjt Gorzyc, azarazem prezes Ochotniczej Stray Poarnej wGorzycach. ? Wydarzenie 145-lecia jest dla nas szczeglne. Razem zdruhnami idruhami Ochotniczej Stray Poarnej, atake ca spoecznoci lokaln cieszymy si, e wtym wanym dla nas dniu jestecie razem znami - wita dh Leszek Surdy.

Wrd zaproszonych goci znaleli si m.in. genera brygadier Wiesaw Leniakiewicz ? Czonek Prezydium Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP, Dyrektor Zarzdu Wykonawczego OW ZOSP RP Wojewdztwa Podkarpackiego ? Edward Szlichta, nadbrygadier Bogdan Kuliga, Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej wTarnobrzegu ? modszy brygadier Marian Rg, Naczelnik Orodka Szkoleniowego wNisku ? modszy brygadier Waldemar Kozak a take przedstawiciele policji, samorzdu, radni powiatowi igminni.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Wjt Gminy Gorzyce Leszek Surdy otrzyma absolutorium z tytuu wykonania budetu za 2016 rok. Radni w udzieleniu absolutorium byli jednomylni. Najpierw radnizapoznali si ze sprawozdaniem z wykonania budetu gminy, sprawozdaniem finansowym i opini Regionalnej Izby Obrachunkowej ? te wyczerpujco przedstawia skarbnik gminy ? Marta Mazur-Matyka. O stanie mienia gminy mwi za sekretarz Adam Kumor. Swoje opinie wyrazili rwnie przedstawiciele komisji staych dziaajcych przy radzie, opiniujc pozytywnie wykonanie budetu.

W gosowaniu wszyscy radni udzielili absolutorium Wjtowi Gminy Gorzyce. ? Dzikuj pastwu, to nasza wsplna praca ? zarwno radnych, sotysw, przewodniczcego osiedla Gorzyce oraz pracownikw Urzdu Gminy Gorzyce. ? mwi wjt Leszek Surdy.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Strona stosuje technologi cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information

Strona stosuje technologi cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information