Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
UĹźytkownikĂłw : 12
Artykułów : 396
Odsłon : 113497

Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni w udzieleniu absolutorium byli jednomyślni. Najpierw radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ? te wyczerpująco przedstawiła skarbnik gminy ? Marta Mazur-Matyka. O stanie mienia gminy mówił zaś sekretarz Adam Kumor. Swoje opinie wyrazili również przedstawiciele komisji stałych działających przy radzie, opiniując pozytywnie wykonanie budżetu.

W głosowaniu wszyscy radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce. ? Dziękuję państwu, to nasza wspólna praca ? zarówno radnych, sołtysów, przewodniczącego osiedla Gorzyce oraz pracowników Urzędu Gminy Gorzyce. ? mówił wójt Leszek Surdy.

 

? Planując budżet na 2016 rok przewidywaliśmy realizację dochodów w kwocie blisko 47 mln zł, a wykonaliśmy na poziomie 45 mln zł. Zakładaliśmy również deficyt o wielkości ponad 2,5 mln zł, jednak dzięki rozsądnej polityce rachunkowości, a przede wszystkim przysłowiowemu ?zaciśnięciu pasa? udało nam się zamknąć budżet 2016 z nadwyżką o wysokości ponad 600 tys. zł. Przeznaczyliśmy ją w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Cieszy mnie również to, że w 2016 roku zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje, ale dodatkowo dzięki oszczędnościom pochodzącym m.in. z przetargów wyremontowaliśmy  chodnik i ulicę ks. A. Osetka i ul. por. J. Sarny. Wpływ na budżet miały również decyzje podjęte w 2015 roku o połączeniu szkół w zespoły i z tego tytułu osiągnęliśmy oszczędności ? wyjaśniał Leszek Surdy.

W 2016 roku Gmina Gorzyce realizowała lub partycypowała w kosztach następujących inwestycji:

1)      rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce

2)      pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce:

3)      pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń ? Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 ? Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki ? Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska,

4)      inwestycje na drogach gminnych:

- ul. 3 Maja, ul. Słoneczna w Gorzycach,

- ul. Por. Sarny w Gorzycach,

- przebudowa chodników przy ul. Osetka w Gorzycach,

- ustawienie

Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni w udzieleniu absolutorium byli jednomyślni.

Najpierw radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ? te wyczerpująco przedstawiła skarbnik gminy ? Marta Mazur-Matyka. O stanie mienia gminy mówił zaś sekretarz Adam Kumor. Swoje opinie wyrazili również przedstawiciele komisji stałych działających przy radzie, opiniując pozytywnie wykonanie budżetu.

W głosowaniu wszyscy radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce. ? Dziękuję państwu, to nasza wspólna praca ? zarówno radnych, sołtysów, przewodniczącego osiedla Gorzyce oraz pracowników Urzędu Gminy Gorzyce. ? mówił wójt Leszek Surdy.

? Planując budżet na 2016 rok przewidywaliśmy realizację dochodów w kwocie blisko 47 mln zł, a wykonaliśmy na poziomie 45 mln zł. Zakładaliśmy również deficyt o wielkości ponad 2,5 mln zł, jednak dzięki rozsądnej polityce rachunkowości, a przede wszystkim przysłowiowemu ?zaciśnięciu pasa? udało nam się zamknąć budżet 2016 z nadwyżką o wysokości ponad 600 tys. zł. Przeznaczyliśmy ją w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Cieszy mnie również to, że w 2016 roku zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje, ale dodatkowo dzięki oszczędnościom pochodzącym m.in. z przetargów wyremontowaliśmy  chodnik i ulicę ks. A. Osetka i ul. por. J. Sarny. Wpływ na budżet miały również decyzje podjęte w 2015 roku o połączeniu szkół w zespoły i z tego tytułu osiągnęliśmy oszczędności ? wyjaśniał Leszek Surdy.

W 2016 roku Gmina Gorzyce realizowała lub partycypowała w kosztach następujących inwestycji:

1)      rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce

2)      pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce:

3)      pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń ? Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 ? Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki ? Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska,

4)      inwestycje na drogach gminnych:

- ul. 3 Maja, ul. Słoneczna w Gorzycach,

- ul. Por. Sarny w Gorzycach,

- przebudowa chodników przy ul. Osetka w Gorzycach,

- ustawienie barier drogowych Zalesie Gorzyckie,

- zakupienie wiaty przystankowej łącznie na kwotę,

5) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

6) zagospodarowanie działki nr 789 w Gorzycach poprzez wykonanie ze środków funduszu sołeckiego Gorzyc zadania ?Przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego,

7) budowa parku - I etap, fundusz sołecki Trześń,

8) opracowanie projektu placu zabaw i siłowni na działce nr 2706/22

9) pomoc finansowa Miastu Tarnobrzeg  na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej w Tarnobrzegu,

10) zakup samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego ? OSP Gorzyce,

11) zakup łodzi ratowniczej yamaha ? OSP Trześń,

12) dostosowanie budynku szkoły do potrzeb przedszkola Furmanach,

13) zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach,

14)  rozbudowa sieci kanalizacyjnej,

15) dobudowa oświetlenia,

16) opracowanie dokumentacji projektowej DK Wrzawy,

17) budowa trybun na boisku i zakup  nagłośnienia ?  LZS Sokolniki.

barier drogowych Zalesie Gorzyckie,

- zakupienie wiaty przystankowej łącznie na kwotę,

5) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

6) zagospodarowanie działki nr 789 w Gorzycach poprzez wykonanie ze środków funduszu sołeckiego Gorzyc zadania ?Przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego,

7) budowa parku - I etap, fundusz sołecki Trześń,

8) opracowanie projektu placu zabaw i siłowni na działce nr 2706/22

9) pomoc finansowa Miastu Tarnobrzeg  na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej w Tarnobrzegu,

10) zakup samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego ? OSP Gorzyce,

11) zakup łodzi ratowniczej yamaha ? OSP Trześń,

12) dostosowanie budynku szkoły do potrzeb przedszkola Furmanach,

13) zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach,

14)  rozbudowa sieci kanalizacyjnej,

15) dobudowa oświetlenia,

16) opracowanie dokumentacji projektowej DK Wrzawy,

17) budowa trybun na boisku i zakup  nagłośnienia ?  LZS Sokolniki.

 

 

Źródło: Gmina Gorzyce

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Strona stosuje technologię cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information

Strona stosuje technologię cookies (ciasteczka). Wiecej o ciasteczkach na stronie.

Akceptuje polityke ciasteczek tej strony.

EU Cookie Directive Module Information